• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی

رقص بید (بی کلام)
تبیان

رقص بید (بی کلام)
آلبوم: عاشقی هرکی هرکی شد، خواننده: خشایار اعتمادی (02:22)
|
971 KB
|
3588
|
0
|
-2
+3
|
00':00''

رسم زندگی
تبیان

رسم زندگی
آلبوم: عاشقی هرکی هرکی شد، خواننده: خشایار اعتمادی (03:19)
|
1.33 MB
|
4319
|
0
|
-2
+6
|
00':00''

واسه چشمات
تبیان

واسه چشمات
آلبوم: عاشقی هرکی هرکی شد، خواننده: خشایار اعتمادی (03:08)
|
1.26 MB
|
3686
|
3
|
-1
+2
|
00':00''

آتیش بازی
تبیان

آتیش بازی
آلبوم: عاشقی هرکی هرکی شد، خواننده: خشایار اعتمادی (02:30)
|
1 MB
|
3151
|
2
|
-1
0
|
00':00''

درد سر
تبیان

درد سر
آلبوم: عاشقی هرکی هرکی شد، خواننده: خشایار اعتمادی (02:56)
|
1.18 MB
|
1931
|
1
|
-1
0
|
00':00''

عاشقی هرکی هرکی شد
تبیان

عاشقی هرکی هرکی شد
آلبوم: عاشقی هرکی هرکی شد، خواننده: خشایار اعتمادی (03:09)
|
1.26 MB
|
3073
|
1
|
-1
+2
|
00':00''

رقص بید
تبیان

رقص بید
آلبوم: عاشقی هرکی هرکی شد، خواننده: خشایار اعتمادی (02:22)
|
973 KB
|
1988
|
1
|
0
+1
|
00':00''

تلافی
تبیان

تلافی
آلبوم: عاشقی هرکی هرکی شد، خواننده: خشایار اعتمادی (03:07)
|
1.25 MB
|
2133
|
0
|
-3
+2
|
00':00''

پای تو
تبیان

پای تو
آلبوم: طعنه، خواننده: خشایار اعتمادی
|
1.55 MB
|
2851
|
0
|
-2
0
|
00':00''

طعنه
تبیان

طعنه
آلبوم: طعنه، خواننده: خشایار اعتمادی
|
1.42 MB
|
2732
|
1
|
-1
+2
|
00':00''

ما رو باش
تبیان

ما رو باش
آلبوم: طعنه، خواننده: خشایار اعتمادی
|
2.03 MB
|
2195
|
1
|
-2
0
|
00':00''

فریاد
تبیان

فریاد
آلبوم: طعنه، خواننده: خشایار اعتمادی
|
1.42 MB
|
1507
|
0
|
0
+2
|
00':00''

بی قرار
تبیان

بی قرار
آلبوم: طعنه، خواننده: خشایار اعتمادی
|
962 KB
|
1477
|
0
|
0
+1
|
00':00''

رفیق
تبیان

رفیق
آلبوم: طعنه، خواننده: خشایار اعتمادی
|
1.46 MB
|
1438
|
0
|
0
0
|
00':00''

بیگانه
تبیان

بیگانه
آلبوم: طعنه، خواننده: خشایار اعتمادی
|
2.01 MB
|
1190
|
0
|
0
0
|
00':00''

نازنین
تبیان

نازنین
آلبوم: طعنه، خواننده: خشایار اعتمادی
|
1.86 MB
|
1449
|
0
|
-1
+2
|
00':00''

تحملم کن
تبیان

تحملم کن
آلبوم: طعنه، خواننده: خشایار اعتمادی
|
1.56 MB
|
1150
|
0
|
0
0
|
00':00''

پریزاد
تبیان

پریزاد
آلبوم: طعنه، خواننده: خشایار اعتمادی
|
1.02 MB
|
1356
|
0
|
0
0
|
00':00''

قصه بی وفایی
تبیان

قصه بی وفایی
آلبوم: خاتون، خواننده: خشایار اعتمادی
|
1.13 MB
|
2666
|
3
|
-1
+2
|
00':00''

فطرت آینه
تبیان

فطرت آینه
آلبوم: خاتون، خواننده: خشایار اعتمادی
|
1.39 MB
|
1378
|
0
|
0
+2
|
00':00''

خاتون
تبیان

خاتون
آلبوم: خاتون، خواننده: خشایار اعتمادی
|
1.04 MB
|
1796
|
1
|
0
+1
|
00':00''

ای عشق
تبیان

ای عشق
آلبوم: خاتون، خواننده: خشایار اعتمادی
|
2.28 MB
|
1374
|
0
|
0
0
|
00':00''

عکس تو
تبیان

عکس تو
آلبوم: خاتون، خواننده: خشایار اعتمادی
|
1.55 MB
|
1182
|
0
|
0
0
|
00':00''

شب و شبنم
تبیان

شب و شبنم
آلبوم: خاتون، خواننده: خشایار اعتمادی
|
1.54 MB
|
1247
|
1
|
-1
+1
|
00':00''

پروانگی
تبیان

پروانگی
آلبوم: خاتون، خواننده: خشایار اعتمادی
|
1.41 MB
|
1101
|
0
|
0
0
|
00':00''

غوغا
تبیان

غوغا
آلبوم: خاتون، خواننده: خشایار اعتمادی
|
1.18 MB
|
1227
|
0
|
-1
0
|
00':00''

نوای غربت
تبیان

نوای غربت
نام آلبوم: دلشوره، خواننده: خشایار اعتمادی، نام موسیقی: نوای غربت
|
1.47 MB
|
3461
|
3
|
-1
+3
|
00':00''

منجی
تبیان

منجی
نام آلبوم: دلشوره، خواننده: خشایار اعتمادی، نام موسیقی: منجی
|
1.79 MB
|
3381
|
1
|
-1
+5
|
04':10''

دیباچه
تبیان

دیباچه
نام آلبوم: دلشوره، خواننده: خشایار اعتمادی، نام موسیقی: دیباچه
|
2.15 MB
|
1746
|
1
|
-1
0
|
00':00''

دلشوره
تبیان

دلشوره
نام آلبوم: دلشوره، خواننده: خشایار اعتمادی، نام موسیقی: دلشوره
|
2.01 MB
|
1963
|
0
|
0
0
|
00':00''
تغذیه و سلامت