• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
نغمه های دلتنگی

بــــارون
تبیان

بــــارون
دکلمه اشعار زنده یاد حسین پناهی با صدای خاطره انگیز ایشان (29:07)
|
3.34 MB
|
53762
|
16
|
-20
+151
|
29':07''

عطر خاطره
تبیان

عطر خاطره
دکلمه اشعار زنده یاد «حسین پناهی» با صدای خاطره انگیز ایشان(29:00)
|
3.33 MB
|
26913
|
4
|
-5
+29
|
29':00''

ارثیه بابام
تبیان

ارثیه بابام
دکلمه اشعار حسین پناهی با صدای پرویز پرستویی (6:53)
|
920 KB
|
15715
|
4
|
-2
+19
|
06':53''

کو مادرم؟
تبیان

کو مادرم؟
دکلمه اشعار زنده یاد حسین پناهی با صدای خاطره انگیز ایشان (1:18)
|
1.52 MB
|
20152
|
7
|
-5
+33
|
01':18''

چشمهایم
تبیان

چشمهایم
دکلمه اشعار زنده یاد حسین پناهی با صدای خاطره انگیز ایشان (00:51)
|
1012 KB
|
13985
|
2
|
-2
+7
|
00':51''

حلقه آتش
تبیان

حلقه آتش
دکلمه اشعار زنده یاد حسین پناهی با صدای خاطره انگیز ایشان (1:40)
|
1.93 MB
|
16403
|
0
|
0
+10
|
01':40''

مهمانان بی دردسر
تبیان

مهمانان بی دردسر
دکلمه اشعار زنده یاد حسین پناهی با صدای خاطره انگیز ایشان (00:22)
|
888 KB
|
11619
|
1
|
-2
+4
|
00':22''

گل بین
تبیان

گل بین
شعر خوانی استاد حسین پناهی با صدای خاطره انگیز ایشان (1:15)
|
1.46 MB
|
14678
|
2
|
-4
+5
|
01':15''

من حسینم
تبیان

من حسینم
دکلمه اشعار زنده یاد حسین پناهی با صدای خاطره انگیز ایشان (1:38)
|
1.88 MB
|
13969
|
2
|
-2
+7
|
01':38''

حرمت نگه دار دلم
تبیان

حرمت نگه دار دلم
دکلمه اشعار زنده یاد حسین پناهی با صدای خاطره انگیز ایشان(9:35)
|
1.11 MB
|
17137
|
12
|
-6
+20
|
09':35''

تلی از خاکستر
تبیان

تلی از خاکستر
دکلمه اشعار زنده یاد حسین پناهی با صدای خاطره انگیز ایشان (1:06)
|
1.27 MB
|
13449
|
1
|
-1
+5
|
01':06''

سیاه سیاهم
تبیان

سیاه سیاهم
دکلمه اشعار زنده یاد حسین پناهی با صدای خاطره انگیز ایشان (1:41)
|
1.95 MB
|
14738
|
0
|
-1
+4
|
01':41''

شب می گذرد
تبیان

شب می گذرد
دکلمه اشعار زنده یاد حسین پناهی با صدای خاطره انگیز ایشان (1:38)
|
1.89 MB
|
16233
|
0
|
0
+5
|
01':38''

این بود زندگی!
تبیان

این بود زندگی!
دکلمه اشعار زنده یاد حسین پناهی با صدای خاطره انگیز ایشان (00:22)
|
887 KB
|
14505
|
0
|
-1
+2
|
00':22''

بخار پیشانی
تبیان

بخار پیشانی
دکلمه اشعار زنده یاد حسین پناهی با صدای خاطره انگیز ایشان (01:18)
|
1.52 MB
|
11949
|
1
|
0
+2
|
01':18''

می ترسم!
تبیان

می ترسم!
دکلمه اشعار زنده یاد حسین پناهی با صدای خاطره انگیز ایشان (1:14)
|
1.43 MB
|
12809
|
1
|
-1
+9
|
01':14''

بی واسطه با خدا
تبیان

بی واسطه با خدا
دکلمه اشعار زنده یاد حسین پناهی با صدای خاطره انگیز ایشان (1:25)
|
1.65 MB
|
15734
|
0
|
0
+4
|
01':25''

زیباترین شعر دنیا
تبیان

زیباترین شعر دنیا
دکلمه اشعار زنده یاد حسین پناهی با صدای خاطره انگیز ایشان (00:47)
|
469 KB
|
10773
|
1
|
-1
+6
|
00':47''

دیونه کیه؟
تبیان

دیونه کیه؟
دکلمه اشعار زنده یاد حسین پناهی با صدای خاطره انگیز ایشان (5:56)
|
6.82 MB
|
21562
|
1
|
-3
+8
|
05':56''

سلام، خداحافظ
تبیان

سلام، خداحافظ
دکلمه اشعار زنده یاد حسین پناهی با صدای خاطره انگیز ایشان (1:47)
|
2.07 MB
|
16977
|
0
|
-1
+2
|
01':47''

خاطره ها
تبیان

خاطره ها
دکلمه اشعار زنده یاد حسین پناهی با صدای خاطره انگیز ایشان«همه چیز از زنده یادم می رفت» (6:03)
|
1.74 MB
|
15579
|
3
|
-5
+9
|
00':00''

کی تا حالا برگشته به کودکی؟
تبیان

کی تا حالا برگشته به کودکی؟
دکلمه اشعار زنده یاد حسین پناهی با صدای خاطره انگیز ایشان (3:25)
|
3.93 MB
|
12932
|
1
|
0
+10
|
00':00''

کمکم کن
تبیان

کمکم کن
دکلمه اشعار زنده یاد حسین پناهی با صدای خاطره انگیز ایشان (6:41)
|
1.16 MB
|
9451
|
1
|
0
+1
|
00':00''

اینقدر پاپیچم نشو
تبیان

اینقدر پاپیچم نشو
دکلمه اشعار زنده یاد حسین پناهی با صدای خاطره انگیز ایشان (6:18)
|
1.09 MB
|
1639
|
0
|
0
+6
|
00':00''

دل تاریک
تبیان

دل تاریک
دکلمه اشعار زنده یاد حسین پناهی با صدای خاطره انگیز ایشان «تو دلت تاریکه» (4:36)
|
5.29 MB
|
1607
|
0
|
0
+5
|
00':00''

درک زیبایی
تبیان

درک زیبایی
دکلمه اشعار زنده یاد حسین پناهی با صدای خاطره انگیز ایشان «درک زیبایی، زیباست» (5:17)
|
6.07 MB
|
14592
|
0
|
0
+4
|
00':00''

هیچ بزرگ
تبیان

هیچ بزرگ
دکلمه خوانی با صدای زنده یاد حسین پناهی «پشت این پنجره بزرگ جز هیچ بزرگ هیچی نیست» (1:37)
|
1.87 MB
|
18218
|
0
|
0
+4
|
00':00''
فایل های دهه فجر