• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
نغمه های دلتنگی

بــــارون
تبیان

بــــارون
دکلمه اشعار زنده یاد حسین پناهی با صدای خاطره انگیز ایشان (29:07)
|
3.34 MB
|
60420
|
16
|
-25
+159
|
29':07''

عطر خاطره
تبیان

عطر خاطره
دکلمه اشعار زنده یاد «حسین پناهی» با صدای خاطره انگیز ایشان(29:00)
|
3.33 MB
|
30109
|
4
|
-6
+33
|
29':00''

ارثیه بابام
تبیان

ارثیه بابام
دکلمه اشعار حسین پناهی با صدای پرویز پرستویی (6:53)
|
920 KB
|
17317
|
4
|
-4
+23
|
06':53''

کو مادرم؟
تبیان

کو مادرم؟
دکلمه اشعار زنده یاد حسین پناهی با صدای خاطره انگیز ایشان (1:18)
|
1.52 MB
|
22280
|
8
|
-6
+35
|
01':18''

چشمهایم
تبیان

چشمهایم
دکلمه اشعار زنده یاد حسین پناهی با صدای خاطره انگیز ایشان (00:51)
|
1012 KB
|
15364
|
2
|
-2
+8
|
00':51''

حلقه آتش
تبیان

حلقه آتش
دکلمه اشعار زنده یاد حسین پناهی با صدای خاطره انگیز ایشان (1:40)
|
1.93 MB
|
17904
|
0
|
0
+12
|
01':40''

مهمانان بی دردسر
تبیان

مهمانان بی دردسر
دکلمه اشعار زنده یاد حسین پناهی با صدای خاطره انگیز ایشان (00:22)
|
888 KB
|
12638
|
1
|
-2
+6
|
00':22''

گل بین
تبیان

گل بین
شعر خوانی استاد حسین پناهی با صدای خاطره انگیز ایشان (1:15)
|
1.46 MB
|
15791
|
2
|
-4
+6
|
01':15''

من حسینم
تبیان

من حسینم
دکلمه اشعار زنده یاد حسین پناهی با صدای خاطره انگیز ایشان (1:38)
|
1.88 MB
|
14918
|
2
|
-2
+8
|
01':38''

حرمت نگه دار دلم
تبیان

حرمت نگه دار دلم
دکلمه اشعار زنده یاد حسین پناهی با صدای خاطره انگیز ایشان(9:35)
|
1.11 MB
|
18933
|
12
|
-8
+26
|
09':35''

تلی از خاکستر
تبیان

تلی از خاکستر
دکلمه اشعار زنده یاد حسین پناهی با صدای خاطره انگیز ایشان (1:06)
|
1.27 MB
|
14906
|
2
|
-1
+6
|
01':06''

سیاه سیاهم
تبیان

سیاه سیاهم
دکلمه اشعار زنده یاد حسین پناهی با صدای خاطره انگیز ایشان (1:41)
|
1.95 MB
|
16336
|
0
|
-1
+5
|
01':41''

شب می گذرد
تبیان

شب می گذرد
دکلمه اشعار زنده یاد حسین پناهی با صدای خاطره انگیز ایشان (1:38)
|
1.89 MB
|
17772
|
0
|
0
+5
|
01':38''

این بود زندگی!
تبیان

این بود زندگی!
دکلمه اشعار زنده یاد حسین پناهی با صدای خاطره انگیز ایشان (00:22)
|
887 KB
|
16076
|
0
|
-2
+5
|
00':22''

بخار پیشانی
تبیان

بخار پیشانی
دکلمه اشعار زنده یاد حسین پناهی با صدای خاطره انگیز ایشان (01:18)
|
1.52 MB
|
12941
|
1
|
0
+3
|
01':18''

می ترسم!
تبیان

می ترسم!
دکلمه اشعار زنده یاد حسین پناهی با صدای خاطره انگیز ایشان (1:14)
|
1.43 MB
|
14316
|
1
|
-1
+9
|
01':14''

بی واسطه با خدا
تبیان

بی واسطه با خدا
دکلمه اشعار زنده یاد حسین پناهی با صدای خاطره انگیز ایشان (1:25)
|
1.65 MB
|
17323
|
0
|
0
+4
|
01':25''

زیباترین شعر دنیا
تبیان

زیباترین شعر دنیا
دکلمه اشعار زنده یاد حسین پناهی با صدای خاطره انگیز ایشان (00:47)
|
469 KB
|
11635
|
1
|
-1
+6
|
00':47''

دیونه کیه؟
تبیان

دیونه کیه؟
دکلمه اشعار زنده یاد حسین پناهی با صدای خاطره انگیز ایشان (5:56)
|
6.82 MB
|
23189
|
1
|
-3
+9
|
05':56''

سلام، خداحافظ
تبیان

سلام، خداحافظ
دکلمه اشعار زنده یاد حسین پناهی با صدای خاطره انگیز ایشان (1:47)
|
2.07 MB
|
18293
|
0
|
-1
+4
|
01':47''

خاطره ها
تبیان

خاطره ها
دکلمه اشعار زنده یاد حسین پناهی با صدای خاطره انگیز ایشان«همه چیز از زنده یادم می رفت» (6:03)
|
1.74 MB
|
17370
|
3
|
-5
+10
|
00':00''

کی تا حالا برگشته به کودکی؟
تبیان

کی تا حالا برگشته به کودکی؟
دکلمه اشعار زنده یاد حسین پناهی با صدای خاطره انگیز ایشان (3:25)
|
3.93 MB
|
14768
|
1
|
0
+10
|
00':00''

کمکم کن
تبیان

کمکم کن
دکلمه اشعار زنده یاد حسین پناهی با صدای خاطره انگیز ایشان (6:41)
|
1.16 MB
|
10512
|
2
|
0
+2
|
00':00''

اینقدر پاپیچم نشو
تبیان

اینقدر پاپیچم نشو
دکلمه اشعار زنده یاد حسین پناهی با صدای خاطره انگیز ایشان (6:18)
|
1.09 MB
|
1762
|
0
|
0
+7
|
00':00''

دل تاریک
تبیان

دل تاریک
دکلمه اشعار زنده یاد حسین پناهی با صدای خاطره انگیز ایشان «تو دلت تاریکه» (4:36)
|
5.29 MB
|
1706
|
0
|
0
+6
|
00':00''

درک زیبایی
تبیان

درک زیبایی
دکلمه اشعار زنده یاد حسین پناهی با صدای خاطره انگیز ایشان «درک زیبایی، زیباست» (5:17)
|
6.07 MB
|
16547
|
0
|
-1
+6
|
00':00''

هیچ بزرگ
تبیان

هیچ بزرگ
دکلمه خوانی با صدای زنده یاد حسین پناهی «پشت این پنجره بزرگ جز هیچ بزرگ هیچی نیست» (1:37)
|
1.87 MB
|
19645
|
0
|
0
+4
|
00':00''
کلیپ صوتی