• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی

بــــارون
تبیان

بــــارون
دکلمه اشعار زنده یاد حسین پناهی با صدای خاطره انگیز ایشان (29:07)
|
3.34 MB
|
63933
|
16
|
-30
+164
|
29':07''

عطر خاطره
تبیان

عطر خاطره
دکلمه اشعار زنده یاد «حسین پناهی» با صدای خاطره انگیز ایشان(29:00)
|
3.33 MB
|
32425
|
4
|
-7
+34
|
29':00''

ارثیه بابام
تبیان

ارثیه بابام
دکلمه اشعار حسین پناهی با صدای پرویز پرستویی (6:53)
|
920 KB
|
18418
|
4
|
-5
+26
|
06':53''

کو مادرم؟
تبیان

کو مادرم؟
دکلمه اشعار زنده یاد حسین پناهی با صدای خاطره انگیز ایشان (1:18)
|
1.52 MB
|
23617
|
8
|
-7
+37
|
01':18''

چشمهایم
تبیان

چشمهایم
دکلمه اشعار زنده یاد حسین پناهی با صدای خاطره انگیز ایشان (00:51)
|
1012 KB
|
16130
|
2
|
-5
+8
|
00':51''

حلقه آتش
تبیان

حلقه آتش
دکلمه اشعار زنده یاد حسین پناهی با صدای خاطره انگیز ایشان (1:40)
|
1.93 MB
|
18764
|
0
|
0
+12
|
01':40''

مهمانان بی دردسر
تبیان

مهمانان بی دردسر
دکلمه اشعار زنده یاد حسین پناهی با صدای خاطره انگیز ایشان (00:22)
|
888 KB
|
13215
|
1
|
-2
+7
|
00':22''

گل بین
تبیان

گل بین
شعر خوانی استاد حسین پناهی با صدای خاطره انگیز ایشان (1:15)
|
1.46 MB
|
16404
|
2
|
-4
+6
|
01':15''

من حسینم
تبیان

من حسینم
دکلمه اشعار زنده یاد حسین پناهی با صدای خاطره انگیز ایشان (1:38)
|
1.88 MB
|
15489
|
2
|
-2
+9
|
01':38''

حرمت نگه دار دلم
تبیان

حرمت نگه دار دلم
دکلمه اشعار زنده یاد حسین پناهی با صدای خاطره انگیز ایشان(9:35)
|
1.11 MB
|
20312
|
12
|
-8
+28
|
09':35''

تلی از خاکستر
تبیان

تلی از خاکستر
دکلمه اشعار زنده یاد حسین پناهی با صدای خاطره انگیز ایشان (1:06)
|
1.27 MB
|
15617
|
2
|
-1
+8
|
01':06''

سیاه سیاهم
تبیان

سیاه سیاهم
دکلمه اشعار زنده یاد حسین پناهی با صدای خاطره انگیز ایشان (1:41)
|
1.95 MB
|
17184
|
0
|
-3
+5
|
01':41''

شب می گذرد
تبیان

شب می گذرد
دکلمه اشعار زنده یاد حسین پناهی با صدای خاطره انگیز ایشان (1:38)
|
1.89 MB
|
18599
|
0
|
0
+6
|
01':38''

این بود زندگی!
تبیان

این بود زندگی!
دکلمه اشعار زنده یاد حسین پناهی با صدای خاطره انگیز ایشان (00:22)
|
887 KB
|
16777
|
0
|
-2
+6
|
00':22''

بخار پیشانی
تبیان

بخار پیشانی
دکلمه اشعار زنده یاد حسین پناهی با صدای خاطره انگیز ایشان (01:18)
|
1.52 MB
|
13532
|
1
|
0
+3
|
01':18''

می ترسم!
تبیان

می ترسم!
دکلمه اشعار زنده یاد حسین پناهی با صدای خاطره انگیز ایشان (1:14)
|
1.43 MB
|
15057
|
1
|
-1
+9
|
01':14''

بی واسطه با خدا
تبیان

بی واسطه با خدا
دکلمه اشعار زنده یاد حسین پناهی با صدای خاطره انگیز ایشان (1:25)
|
1.65 MB
|
18112
|
0
|
0
+4
|
01':25''

زیباترین شعر دنیا
تبیان

زیباترین شعر دنیا
دکلمه اشعار زنده یاد حسین پناهی با صدای خاطره انگیز ایشان (00:47)
|
469 KB
|
12049
|
1
|
-1
+6
|
00':47''

دیونه کیه؟
تبیان

دیونه کیه؟
دکلمه اشعار زنده یاد حسین پناهی با صدای خاطره انگیز ایشان (5:56)
|
6.82 MB
|
23987
|
1
|
-3
+9
|
05':56''

سلام، خداحافظ
تبیان

سلام، خداحافظ
دکلمه اشعار زنده یاد حسین پناهی با صدای خاطره انگیز ایشان (1:47)
|
2.07 MB
|
18956
|
0
|
-1
+4
|
01':47''

خاطره ها
تبیان

خاطره ها
دکلمه اشعار زنده یاد حسین پناهی با صدای خاطره انگیز ایشان«همه چیز از زنده یادم می رفت» (6:03)
|
1.74 MB
|
18055
|
3
|
-6
+11
|
00':00''

کی تا حالا برگشته به کودکی؟
تبیان

کی تا حالا برگشته به کودکی؟
دکلمه اشعار زنده یاد حسین پناهی با صدای خاطره انگیز ایشان (3:25)
|
3.93 MB
|
15728
|
1
|
-1
+11
|
00':00''

کمکم کن
تبیان

کمکم کن
دکلمه اشعار زنده یاد حسین پناهی با صدای خاطره انگیز ایشان (6:41)
|
1.16 MB
|
11201
|
2
|
-1
+2
|
00':00''

اینقدر پاپیچم نشو
تبیان

اینقدر پاپیچم نشو
دکلمه اشعار زنده یاد حسین پناهی با صدای خاطره انگیز ایشان (6:18)
|
1.09 MB
|
1837
|
0
|
0
+7
|
00':00''

دل تاریک
تبیان

دل تاریک
دکلمه اشعار زنده یاد حسین پناهی با صدای خاطره انگیز ایشان «تو دلت تاریکه» (4:36)
|
5.29 MB
|
1749
|
0
|
0
+6
|
00':00''

درک زیبایی
تبیان

درک زیبایی
دکلمه اشعار زنده یاد حسین پناهی با صدای خاطره انگیز ایشان «درک زیبایی، زیباست» (5:17)
|
6.07 MB
|
17831
|
0
|
-1
+6
|
00':00''

هیچ بزرگ
تبیان

هیچ بزرگ
دکلمه خوانی با صدای زنده یاد حسین پناهی «پشت این پنجره بزرگ جز هیچ بزرگ هیچی نیست» (1:37)
|
1.87 MB
|
20387
|
0
|
0
+4
|
00':00''

نازی مرد
تبیان

نازی مرد
دکلمه خوانی با صدای زنده یاد حسین پناهی «این همه درخشش سیاه، تا کجا من امدم» (3:04)
|
3.53 MB
|
10827
|
0
|
-2
+9
|
00':00''

نگاه ساده آهو
تبیان

نگاه ساده آهو
شعر خوانی با صدای زنده یاد حسین پناهی «چشماشو می ببخشه تا بفهمه که دربیا آبیست» (2:24)
|
2.77 MB
|
10839
|
4
|
0
+1
|
00':00''