• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
نغمه های دلتنگی
شحات محمد انور

سوره انشقاق
تبیان

سوره انشقاق
تلاوت «سوره انشقاق آیات 16 الی آخر» با صدای مرحوم «استاد شحات محمد انور»(4:16)
|
1012 KB
|
16025
|
12
|
-19
+58
|
04':16''

سوره انشقاق، بروج ، طارق ، اعلی ، غاشیه
تبیان

سوره انشقاق، بروج ، طارق ، اعلی ، غاشیه
 تلاوت سوره های انشقاق و بروج و طارق و اعلی و غاشیه با صدای شحات محمد انور (29:13) 
|
6.69 MB
|
26859
|
1
|
-8
+33
|
29':13''

تلاوت سوره طه
تبیان

 تلاوت سوره طه
تلاوت سوره مبارکه طه آیات 1 الی 47 با صدای شحات محمد انور (24:11)
|
2.77 MB
|
11554
|
12
|
-28
+54
|
00':00''

تحریم
تبیان

تحریم
قرائت مجلسی سوره تحریم آیات 1 الی 8 توسط استاد شحات محمد انور (15:57)
|
5.57 MB
|
8439
|
1
|
-9
+12
|
00':00''

حجرات ، ق و كوثر
تبیان

حجرات ، ق و كوثر
تلاوت مجلسی سوره های حجرات آیات 13 تا آخر و ق آیات 1 تا 11 و سوره كوثر توسط شحات محمد انور (27:06)
|
2.48 MB
|
7354
|
5
|
-3
+11
|
00':00''

زخرف، نباء، انفطار، قریش و کوثر
تبیان

زخرف، نباء، انفطار، قریش و کوثر
قرائت مجلسی سوره های زخرف آیات 81 تا آخر و نباء، انفطار، قریش و کوثر توسط شحات محمد انور (40:28)
|
3.7 MB
|
6004
|
2
|
-4
+16
|
00':00''

فصلت
تبیان

فصلت
قرائت مجلسی سوره فصلت آیات 30 تا 39 با صدای استاد شحات محمد انور (15:23)
|
5.37 MB
|
4111
|
0
|
-5
+3
|
00':00''

غافر
تبیان

غافر
تلاوت مجلسی سوره مباركه غافر آیات 7 تا 17 با نوای استاد شحات محمد انور (21:39)
|
1.98 MB
|
3918
|
0
|
0
+6
|
00':00''

احزاب، نازعات و نصر
تبیان

احزاب، نازعات و نصر
قرائت مجلسی سوره های احزاب آیات 38 تا 48 و نازعات آیات 26 تا آخر و سوره نصر با صدای شحات محمد انور (33:43)
|
3.09 MB
|
5909
|
2
|
0
+10
|
00':00''

انبیاء
تبیان

انبیاء
قرائت مجلسی استاد شحات محمد انور پیرامون سوره انبیاء آیات 83 تا آخر (32:39)
|
2.99 MB
|
4267
|
0
|
-1
+5
|
00':00''

انعام
تبیان

انعام
قرائت مجلسی سوره مباركه انعام آیات 54 تا 67 توسط استاد شحات محمد انور (16:23)
|
5.72 MB
|
4532
|
5
|
-3
+7
|
00':00''

نساء
تبیان

نساء
قرائت مجلسی سوره نساء آیات 1 الی 11 با صدای استاد شحات محمد انور (19:58)
|
1.83 MB
|
3151
|
0
|
-1
+1
|
00':00''

نساء
تبیان

نساء
تلاوت مجلسی سوره نساء آیات 135 تا 147 توسط شحات محمد انور (18:27)
|
1.69 MB
|
3314
|
3
|
-3
+5
|
00':00''

آل عمران
تبیان

آل عمران
قرائت مجلسی سوره آل عمران آیات 185 تا 195 استاد شحات محمد انور (23:06)
|
2.12 MB
|
4226
|
2
|
-2
+5
|
00':00''

ضحی و شرح و تین و علق
تبیان

ضحی و شرح و تین و علق
قرائت مجلسی سوره های ضحی و شرح و تین و علق با صدای شحات محمد انور (30:03)
|
3.44 MB
|
2495
|
1
|
-6
+13
|
00':00''

نازعات
تبیان

نازعات
قرائت مجلسی سوره مباركه نازعات آیات 26 تا 41 توسط شحات محمد انور (3:45)
|
877 KB
|
1684
|
0
|
0
+1
|
00':00''

کهف و شمس و ضحی و زلزال
تبیان

کهف  و شمس و ضحی و زلزال
قرائت مجلسی سوره كهف آیه 107 تا آخر و سوره های شمس و ضحی و زلزال توسط شحات محمد انور (28:42)
|
3.29 MB
|
2657
|
6
|
-4
+12
|
00':00''

قصص
تبیان

قصص
قرائت مجلسی سوره قصص آیات 1 الی 25 با صدای شحات محمد انور (35:29)
|
4.06 MB
|
1300
|
0
|
-1
+4
|
00':00''

فصلت
تبیان

فصلت
تلاوت مجلسی سوره مباركه فصلت توسط شحات محمد انور (32:48)
|
3.76 MB
|
1147
|
0
|
-1
+4
|
00':00''

اخلاص
تبیان

اخلاص
قرائت مجلسی سوره اخلاص با نوای شحات محمد انور (00:30)
|
116 KB
|
1881
|
0
|
-3
+4
|
00':00''

دهر
تبیان

دهر
قرائت مجلسی سوره مباركه دهر آیات 1 الی 22 توسط شحات محمد انور (25:50)
|
2.96 MB
|
1944
|
3
|
-1
+5
|
00':00''
کلیپ صوتی