• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
مداحی های به روز 95 گنجینه صوتی
محمد صديق منشاوی

فرقان
تبیان

فرقان
قرائت مجلسی فرقان آیات 21 الی آخر توسط محمد صدیق منشاوی (44:22)
|
4.06 MB
|
6137
|
4
|
-4
+24
|
00':00''

یوسف
تبیان

یوسف
قرائت مجلسی سوره یوسف آیات 1 تا 34 با صدای استاد محمد صدیق منشاوی (56:27)
|
5.17 MB
|
7327
|
3
|
-18
+32
|
00':00''

توبه، سجده، علق
تبیان

توبه، سجده، علق
قرائت مجلسی سوره های توبه آیات 36 تا 40 و سجده آیات 1 تا 19 و علق آیات 1 تا 5 با نوای محمد صدیق منشاوی (57:55)
|
5.3 MB
|
2828
|
0
|
-3
+6
|
00':00''

مؤمنون، رحمن، قارعه، همزه، توحید، زخرف و دخان
تبیان

مؤمنون، رحمن، قارعه، همزه، توحید، زخرف و دخان
قرائت مجلسی منشاوی پیرامون سوره های مؤمنون آیات 84 تا آخر و رحمن 1 تا 17 و قارعه، همزه، توحید، زخرف آیات 68 تا آخر و دخان آیات 1 تا 5 (1:03:33)
|
5.81 MB
|
4202
|
1
|
-3
+15
|
00':00''

نساء، ضحی، انشراح، تین، علق، تکاثر، حمد و بقره
تبیان

نساء، ضحی، انشراح، تین، علق، تکاثر، حمد و بقره
قرائت مجلسی سوره های نساء آیات 135 تا 152 و ضحی، انشراح، تین، علق، تکاثر، حمد و بقره آیات 1 و 2 توسط منشاوی (58:21)
|
5.34 MB
|
3837
|
0
|
-1
+8
|
00':00''

مؤمنون، فجر، بلد و علق
تبیان

مؤمنون، فجر، بلد و علق
تلاوت مجلسی استاد محمد صدیق منشاوی پیرامون سوره های مؤمنون آیات 1 الی 22 و فجر، بلد و علق آیات 1 الی 8 (58:15)
|
5.33 MB
|
3183
|
2
|
-2
+5
|
00':00''

آل عمران
تبیان

آل عمران
قرائت مجلسی سوره آل عمران آیات 169 الی 194 با صدای محمد صدیق منشاوی (59:53)
|
5.48 MB
|
2941
|
1
|
-2
+12
|
00':00''

حشر، طارق، فجر، حمد و بقره
تبیان

حشر، طارق، فجر، حمد و بقره
تلاوت مجلسی سوره های حشر آیات 18 تا آخر و طارق، فجر، حمد، و بقره توسط محمد صدیق منشاوی (54:00)
|
4.94 MB
|
9350
|
9
|
-12
+32
|
00':00''

بقره
تبیان

بقره
قرائت مجلسی سوره بقره آیات 183 الی 199 توسط استاد محمد صدیق منشاوی (50:30)
|
4.62 MB
|
2775
|
2
|
-1
+12
|
00':00''

یوسف، طارق و فجر
تبیان

یوسف، طارق و فجر
تلاوت مجلسی سوره های یوسف آیات 1 الی 27 و طارق و فجر با صدای استاد محمد صدیق منشاوی (1:01:04)
|
5.59 MB
|
2648
|
0
|
-4
+7
|
00':00''

روم، ق، الرحمن
تبیان

روم، ق، الرحمن
قرائت مجلسی منشاوی پیرامون سوره های روم آیات 17 تا 40 و ق آیات 16 تا آخر و الرحمن آیات 1 تا 17 (57:33)
|
5.26 MB
|
3256
|
2
|
-3
+8
|
00':00''

انفطار، فجر و بلد
تبیان

انفطار، فجر و  بلد
تلاوت مجلسی سوره های انفطار، فجر و بلد با صدای استاد محمد صدیق منشاوی (31:03)
|
2.84 MB
|
5396
|
0
|
-11
+25
|
00':00''

صف و جمعه
تبیان

صف و جمعه
قرائت مجلسی سوره های صف و جمعه باصدای محمد صدیق منشاوی (41:26)
|
3.79 MB
|
2373
|
0
|
-1
+8
|
00':00''

رعد
تبیان

رعد
تلاوت مجلسی سوره مباركه رعد آیات 20 تا 31 با نوای استاد محمد صدیق منشاوی (27:28)
|
2.52 MB
|
1830
|
1
|
-1
+1
|
00':00''

توبه
تبیان

توبه
قرائت مجلسی سوره توبه آیات 36 تا 40 توسط استاد محمد صدیق منشاوی (25:04)
|
2.3 MB
|
1894
|
0
|
-5
+4
|
00':00''
مسائل تربیت نوجوان