• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
مداحی های به روز 95 گنجینه صوتی
غلوش

بروج، طارق و بلد
تبیان

بروج، طارق و بلد
قرائت مجلسی سوره های طارق آیات 11 الی آخر و طارق و بلد آیات 1 الی 18 توسط غلوش (18:53)
|
6.59 MB
|
10641
|
6
|
-6
+20
|
00':00''

قمر و الرحمن
تبیان

قمر و الرحمن
قرائت مجلسی سوره های قمر آیات 49 تا آخر و الرحمن آیات 1 تا 33 با نوای استاد غلوش (28:22)
|
2.6 MB
|
8072
|
6
|
-5
+23
|
00':00''

ق و فجر
تبیان

ق و فجر
تلاوت مجلسی سوره ق آیات 37 تا آخر و سوره قمر با صدای استاد غلوش (26:01)
|
2.38 MB
|
4494
|
1
|
0
+12
|
00':00''

حجرات
تبیان

حجرات
تلاوت مجلسی سوره مباركه حجرات آیات 7 الی 9 توسط استاد غلوش (10:24)
|
3.64 MB
|
4244
|
4
|
-1
+5
|
00':00''

احزاب
تبیان

احزاب
تلاوت مجلسی سوره احزاب آیات 21 تا 34 با صدای استاد غلوش (31:48)
|
2.91 MB
|
6736
|
3
|
-4
+9
|
00':00''

مریم، مطففین و علق
تبیان

مریم، مطففین و علق
قرائت مجلسی سوره های «مریم آیات 22 تا 36 و مطففین آیات 18 تا 28 و علق آیات 1 تا 8 » باصدای «استاد راغب مصطفی غلوش»(30:03)
|
2.75 MB
|
6761
|
6
|
-8
+25
|
00':00''

اخلاص
تبیان

اخلاص
قرائت مجلسی سوره اخلاص با صداي زيباي غلوش (00:34)
|
132 KB
|
2682
|
1
|
-1
+6
|
00':00''

بروج و علق
تبیان

بروج و علق
قرائت مجلسی قرآن کریم، آیات 11 تا آخر سوره بروج و آیات ابتدایی سوره علق با صدای «استاد مصفی غلوش»(5:23)
|
4.93 MB
|
2892
|
3
|
-5
+22
|
05':23''
مسائل تربیت نوجوان