• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی

حیوان انسان نما
تبیان

حیوان انسان نما
قطعه طنز و آموزنده با عنوان ««حیوان انسان نما» درباره موضوع «سقوط اخلاقی برخی از انسانها» از سخنان «استاد محسن قرائتی»(از مجموعه «خنده حلال»)
|
1.92 MB
|
12
|
0
|
0
0
|
00':50''

هواپیمای کوچک
تبیان

هواپیمای کوچک
قطعه طنز و آموزنده با عنوان ««هواپیمای کوچک» درباره موضوع «مراحل قدم به قدم انحراف از مسیر درست زندگی!» از سخنان «استاد محسن قرائتی»(از مجموعه «خنده حلال»)
|
1.47 MB
|
11
|
0
|
0
0
|
00':38''

فووت و سوت
تبیان

فووت و سوت
قطعه طنز و آموزنده با عنوان ««فووت و سوت» درباره موضوع «فرصت کم و سخن بسیار!» از سخنان «استاد محسن قرائتی»(از مجموعه «خنده حلال»)
|
2.38 MB
|
25
|
0
|
0
0
|
01':02''

عشق کفتر
تبیان

عشق کفتر
قطعه طنز و آموزنده با عنوان ««عشق کفتر» درباره موضوع «با کلمات خوب، امر به معروف و نهی از منکر کنیم» از سخنان «استاد محسن قرائتی»(از مجموعه «خنده حلال»)
|
2.7 MB
|
20
|
0
|
0
0
|
01':10''

دست دزد
تبیان

دست دزد
قطعه طنز و آموزنده با عنوان ««دست دزد» درباره موضوع «حکمت احکام اسلامی مانند بریدن دست دزد» از سخنان «استاد محسن قرائتی»(از مجموعه «خنده حلال»)
|
4.31 MB
|
16
|
0
|
0
0
|
01':52''

برنج رشت
تبیان

برنج رشت
قطعه طنز و آموزنده با عنوان ««برنج رشت» درباره موضوع «اهمیت مدیریت در کشور» از سخنان «استاد محسن قرائتی»(از مجموعه «خنده حلال»)
|
2.13 MB
|
2
|
0
|
0
0
|
00':55''

برای خودم
تبیان

برای خودم
قطعه طنز و آموزنده با عنوان ««برای خودم» درباره این موضوع که «اخلاص در زندگی، یکی از مهمترین ملاکهای موفقیت» از سخنان «استاد محسن قرائتی»(از مجموعه «خنده حلال»)
|
1.73 MB
|
0
|
0
|
0
0
|
00':45''

عکس با دانشجویان
تبیان

عکس با دانشجویان
قطعه طنز و آموزنده با عنوان ««عکس با دانشجویان» درباره این موضوع که «برکت زیستن میان مردم و تواضع» از سخنان «استاد محسن قرائتی»(از مجموعه «خنده حلال»)
|
1.88 MB
|
0
|
0
|
0
0
|
00':49''

اجر رسالت
تبیان

اجر رسالت
قطعه طنز و آموزنده با عنوان ««اجر رسالت!» درباره این موضوع که «پیامبران برای رسالت خود، اجر نمی خواستند» از سخنان «استاد محسن قرائتی»(از مجموعه «خنده حلال»)
|
2.02 MB
|
8
|
0
|
0
0
|
00':52''

عاق و عوق!
تبیان

عاق و عوق!
قطعه طنز و آموزنده با عنوان ««عاق و عوق!» درباره این موضوع که «نباید احساسات افراد را تحریک کرد» از سخنان «استاد محسن قرائتی»(از مجموعه «خنده حلال»)
|
1.57 MB
|
0
|
0
|
0
0
|
00':41''

هیمالیا در نیشابور
تبیان

هیمالیا در نیشابور
قطعه طنز و آموزنده با عنوان ««هیمالیا در نیشابور» درباره این موضوع که «گاهی ما انتظار داریم که خداوند، اشتباهات غیر عاقلانه ما را با دعا اصلاح نماید!» از سخنان «استاد محسن قرائتی»(از مجموعه «خنده حلال»)
|
1.92 MB
|
21
|
0
|
0
0
|
00':50''

همسر رییس جمهور
تبیان

همسر رییس جمهور
قطعه طنز و آموزنده با عنوان ««همسر رییس جمهور» درباره این موضوع که «خانمها به زندگی شان قانع باشند!» از سخنان «استاد محسن قرائتی»(از مجموعه «خنده حلال»)
|
1.55 MB
|
13
|
0
|
0
0
|
00':40''

حقّشه!
تبیان

حقّشه!
قطعه طنز و آموزنده با عنوان ««حقّشه!» درباره این موضوع که «حتی انسانهای بدکار هم به خوبی ها علاقه دارند» از سخنان «استاد محسن قرائتی»(از مجموعه «خنده حلال»)
|
2.12 MB
|
38
|
0
|
0
0
|
00':55''

«قل هوالله» در زمستان
تبیان

«قل هوالله» در زمستان
قطعه طنز و آموزنده با عنوان ««قل هوالله» در زمستان» درباره این موضوع که «والدین، ازدواج جوانان را ساده بگیرند» از سخنان «استاد محسن قرائتی»(از مجموعه «خنده حلال»)
|
2.73 MB
|
12
|
0
|
0
0
|
01':11''

دزدی از حرم
تبیان

دزدی از حرم
قطعه طنز و آموزنده با عنوان «دزدی از حرم!» درباره این موضوع که «انسان، گاهی موجود خطرناکی می شود» از سخنان «استاد محسن قرائتی»(از مجموعه «خنده حلال»)
|
1.86 MB
|
12
|
0
|
0
0
|
00':48''

دنده ی زن!
تبیان

دنده ی زن!
قطعه طنز و آموزنده با عنوان «دنده ی زن!» درباره موضوع «تحقیر زن در برخی جوامع» از سخنان «استاد محسن قرائتی»(از مجموعه «خنده حلال»)
|
989 KB
|
9
|
0
|
0
0
|
00':25''

چه حجی!
تبیان

چه حجی!
قطعه طنز و آموزنده با عنوان «چه حجی!» درباره این موضوع که «در شناخت اسلام، خود اجتهادی نکنیم!» از سخنان «استاد محسن قرائتی»(از مجموعه «خنده حلال»)
|
2.73 MB
|
14
|
0
|
0
0
|
01':11''

بلـــوغ
تبیان

بلـــوغ
قطعه طنز و آموزنده با عنوان «بلـــوغ» درباره این موضوع که «ما چند نوع بلوغ داریم؟ و یک بالغ نابغه!» از سخنان «استاد محسن قرائتی»(از مجموعه «خنده حلال»)
|
1.61 MB
|
11
|
0
|
0
0
|
00':42''

بچه در مسجد
تبیان

بچه در مسجد
قطعه طنز و آموزنده با عنوان «بچه در مسجد» درباره این موضوع که «بالاخره بچه ها باید به مسجد بیایند یا نه؟» از سخنان «استاد محسن قرائتی»(از مجموعه «خنده حلال»)
|
3.08 MB
|
8
|
0
|
0
0
|
01':20''

آدم متوسط
تبیان

آدم متوسط
قطعه طنز و آموزنده با عنوان «آدم متوسط!» درباره این موضوع که «در خانه باید مسوولیتها را تقسیم کرد» از سخنان «استاد محسن قرائتی»(از مجموعه «خنده حلال»)
|
2.24 MB
|
7
|
0
|
0
0
|
00':58''

خرجش بیشتره
تبیان

خرجش بیشتره
قطعه طنز و آموزنده با عنوان «خرجش بیشتره!» درباره این موضوع که «هر مقدار فساد در جامعه بیشتر شود، وظیفه ما سنگین تر می شود» از سخنان «استاد محسن قرائتی»(از مجموعه «خنده حلال»)
|
1.71 MB
|
6
|
0
|
0
0
|
00':44''

اینکه خیلی خوشگله!
تبیان

اینکه خیلی خوشگله!
قطعه طنز و آموزنده با عنوان «اینکه خیلی خوشگله!» با موضوع «توصیه به جوانان درباره نگاه به نامحرم» از سخنان «استاد محسن قرائتی»(از مجموعه «خنده حلال»)
|
1.54 MB
|
13
|
0
|
0
0
|
00':40''

عشق دوربین!
تبیان

عشق دوربین!
قطعه طنز و آموزنده با عنوان «عشق دوربین!» درباره «عشق دوربین بودن برخی ها!» از سخنان «استاد محسن قرائتی»(از مجموعه «خنده حلال»)
|
2.06 MB
|
12
|
0
|
0
0
|
00':53''

ارتباط دختر و پسر
تبیان

ارتباط دختر و پسر
قطعه طنز و آموزنده با عنوان «ارتباط دختر و پسر» درباره «وارونگی در زمانبندی و نوع تفکیک و اختلاط دختر و پسر در مدارس و دانشگاهها» از سخنان «استاد محسن قرائتی»(از مجموعه «خنده حلال»)
|
1.56 MB
|
10
|
0
|
0
0
|
00':40''

عزادار مخلص!
تبیان

عزادار مخلص!
قطعه طنز و آموزنده با عنوان «عزادار مخلص!» درباره «افرادی که هیاهوی آنها برای محرومیت از دنیا است؛ نه درد دین!» از سخنان «استاد محسن قرائتی»(از مجموعه «خنده حلال»)
|
2.46 MB
|
5
|
0
|
0
0
|
01':04''

زلیخا
تبیان

زلیخا
قطعه طنز و آموزنده با عنوان «زلیخا» درباره «بازیگری به جای یوسف پیامبر!» از سخنان «استاد محسن قرائتی»(از مجموعه «خنده حلال»)
|
1.18 MB
|
34
|
0
|
0
0
|
00':30''

یک کامیون پول
تبیان

یک کامیون پول
قطعه طنز و آموزنده با عنوان «یک کامیون پول» درباره «روزی مقدر، به تدریج می رسد» از سخنان «استاد محسن قرائتی»(از مجموعه «خنده حلال»)
|
917 KB
|
59
|
0
|
-1
0
|
00':58''

یادم رفت!
تبیان

یادم رفت!
قطعه طنز و آموزنده با عنوان «یادم رفت!» درباره «اهمیت حافظه در تبلیغ و درس» از سخنان «استاد محسن قرائتی»(از مجموعه «خنده حلال»)
|
1.63 MB
|
22
|
0
|
0
0
|
00':42''

ویترین
تبیان

ویترین
قطعه طنز و آموزنده با عنوان «ویترین» درباره «اهمیت ظاهر یک معلم در کلاس درس» از سخنان «استاد محسن قرائتی»(از مجموعه «خنده حلال»)
|
1.12 MB
|
31
|
0
|
0
0
|
01':13''

ترشی فروش
تبیان

ترشی فروش
قطعه طنز و آموزنده با عنوان «ترشی فروش» درباره «آرزوی یک ترشی فروش ساده دل و صادق و برآورده شدن جالب آرزویش پس از مرگ» از سخنان «استاد محسن قرائتی»(از مجموعه «خنده حلال»)
|
2.68 MB
|
37
|
0
|
0
0
|
01':10''