• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
مداحی های به روز 95 گنجینه صوتی

زیر پل صراط
تبیان

زیر پل صراط
قطعه طنز و آموزنده درباره موضوع «حرص افراطی برای کسب پول!» از سخنان «استاد محسن قرائتی»(از مجموعه «خنده حلال»)
|
306 KB
|
75
|
0
|
0
+1
|
00':44''

تماشای پول
تبیان

تماشای پول
قطعه طنز و آموزنده درباره موضوع «قدر عمرمان را بدانیم!» از سخنان «استاد محسن قرائتی»(از مجموعه «خنده حلال»)
|
255 KB
|
92
|
0
|
0
+2
|
00':37''

شکم گرسنه
تبیان

شکم گرسنه
قطعه طنز و آموزنده درباره موضوع «کلاه بر سر شیطان!» از سخنان «استاد محسن قرائتی»(از مجموعه «خنده حلال»)
|
323 KB
|
97
|
0
|
-1
0
|
00':47''

شب اول قبر
تبیان

شب اول قبر
قطعه طنز و آموزنده درباره موضوع «هر کار و سخنی، جایی دارد!» از سخنان «استاد محسن قرائتی»(از مجموعه «خنده حلال»)
|
463 KB
|
92
|
0
|
0
+1
|
01':07''

پیچ گوشتی
تبیان

پیچ گوشتی
قطعه طنز و آموزنده درباره موضوع «کلماتی که برعکس معنای آنهاست!» از سخنان «استاد محسن قرائتی»(از مجموعه «خنده حلال»)
|
201 KB
|
42
|
0
|
0
+1
|
00':29''

نیم کیلو آبرو
تبیان

نیم کیلو آبرو
قطعه طنز و آموزنده درباره موضوع «روش مدیریت اسلامی برای حفظ آبروی انسانها!» از سخنان «استاد محسن قرائتی»(از مجموعه «خنده حلال»)
|
430 KB
|
23
|
0
|
0
0
|
01':03''

نیاز عالی!
تبیان

نیاز عالی!
قطعه طنز و آموزنده درباره موضوع «هدف از خوراک، پوشاک و ازدواج، فقط شهوت نیست!» از سخنان «استاد محسن قرائتی»(از مجموعه «خنده حلال»)
|
362 KB
|
27
|
0
|
0
0
|
00':53''

نخند!
تبیان

نخند!
قطعه طنز و آموزنده درباره موضوع «مردم زیر بار ظلم نمی روند!» از سخنان «استاد محسن قرائتی»(از مجموعه «خنده حلال»)
|
259 KB
|
26
|
0
|
0
+1
|
00':38''

نهی از منکر
تبیان

نهی از منکر
قطعه طنز و آموزنده درباره موضوع «نهی از منکر با روش منکر!» از سخنان «استاد محسن قرائتی»(از مجموعه «خنده حلال»)
|
342 KB
|
28
|
0
|
0
0
|
00':50''

ملا صدرا
تبیان

ملا صدرا
قطعه طنز و آموزنده درباره موضوع «زرنگی بچه های امروز و معنای جدیدی از اسم ملاصدرا!» از سخنان «استاد محسن قرائتی»(از مجموعه «خنده حلال»)
|
438 KB
|
34
|
0
|
0
+1
|
01':04''

کوچه شترداران
تبیان

کوچه شترداران
قطعه طنز و آموزنده درباره موضوع «داستان حضرت نوح(ع) و کوچه ای که آب به آن نمی رسد!» از سخنان «استاد محسن قرائتی»(از مجموعه «خنده حلال»)
|
576 KB
|
30
|
0
|
0
+1
|
01':24''

خواب پدر بزرگ!
تبیان

خواب پدر بزرگ!
قطعه طنز و آموزنده درباره موضوع «وظیفه خودمان را بدانیم و در چیزی که به ما مربوط نیست دخالت نکنیم!» از سخنان «استاد محسن قرائتی»(از مجموعه «خنده حلال»)
|
514 KB
|
27
|
0
|
0
+1
|
01':15''

اینها هم نامحرمند!
تبیان

اینها هم نامحرمند!
قطعه طنز و آموزنده درباره موضوع «حجاب گزینشی؛ نامحرم گزینشی!» از سخنان «استاد محسن قرائتی»(از مجموعه «خنده حلال»)
|
312 KB
|
47
|
0
|
0
+1
|
00':45''

هندوانه دزدی!
تبیان

هندوانه دزدی!
قطعه طنز و آموزنده درباره موضوع «خود مرحله جوانی، تحریک و شهوت دارد، بر شهوتش نیفزاییم!» از سخنان «استاد محسن قرائتی»(از مجموعه «خنده حلال»)
|
319 KB
|
22
|
0
|
0
+1
|
00':46''

انزوا ممنوع!
تبیان

انزوا ممنوع!
قطعه طنز و آموزنده درباره موضوع «تکروی و انزوا در دین اسلام، مذموم است!» از سخنان «استاد محسن قرائتی»(از مجموعه «خنده حلال»)
|
378 KB
|
15
|
0
|
0
+1
|
00':55''

در راه الاغ
تبیان

در راه الاغ
قطعه طنز و آموزنده درباره موضوع «کار اگر برای خدا نباشد، بی ارزش است!» از سخنان «استاد محسن قرائتی»(از مجموعه «خنده حلال»)
|
327 KB
|
29
|
0
|
0
+1
|
00':47''

بلندگوی مکه!
تبیان

بلندگوی مکه!
قطعه طنز و آموزنده درباره موضوع «کم عقلی برخی مردم عوام!» از سخنان «استاد محسن قرائتی»(از مجموعه «خنده حلال»)
|
314 KB
|
23
|
0
|
0
+1
|
00':45''

بکندندی!
تبیان

بکندندی!
قطعه طنز و آموزنده درباره موضوع «تحقیقات بیهوده و بی فایده!» از سخنان «استاد محسن قرائتی»(از مجموعه «خنده حلال»)
|
312 KB
|
15
|
0
|
0
+1
|
00':45''

بچه سه ماهه!
تبیان

بچه سه ماهه!
قطعه طنز و آموزنده درباره موضوع «توضیحات غیر منطقی برای رفع سوء ظن!» از سخنان «استاد محسن قرائتی»(از مجموعه «خنده حلال»)
|
428 KB
|
15
|
0
|
0
+1
|
01':02''

از دماغ فیل
تبیان

از دماغ فیل
قطعه طنز و آموزنده درباره موضوع «غرور بیجای مدرک تحصیلی!» از سخنان «استاد محسن قرائتی»(از مجموعه «خنده حلال»)
|
290 KB
|
19
|
0
|
0
0
|
00':42''

تقویم تاریخ نان
تبیان

تقویم تاریخ نان
قطعه طنز آمیز و خنده دار با موضوع «تقویم تاریخ نان در سالهای دور!» برنامه رادیویی «جمعه ایرانی»
|
2.24 MB
|
209
|
0
|
0
0
|
05':35''

شریک همسایه
تبیان

شریک همسایه
قطعه طنز آمیز و خنده دار با موضوع «وقتی ناصرخنگه شریک همسایه بالایی می شود!» برنامه رادیویی «جمعه ایرانی»
|
265 KB
|
88
|
0
|
0
0
|
00':38''

پز پاریس
تبیان

پز پاریس
قطعه طنز آمیز و خنده دار با موضوع «پز دادن خانمها به همدیگر درباره مسافرتهایشان!» برنامه رادیویی «جمعه ایرانی»
|
369 KB
|
35
|
0
|
0
0
|
00':54''

پولها کجاست؟
تبیان

پولها کجاست؟
قطعه طنز آمیز و خنده دار با موضوع «اندر احوالات رییسی که پولها را برداشته و به یک جای دور! رفته است!» برنامه رادیویی «جمعه ایرانی»
|
1.03 MB
|
69
|
0
|
0
0
|
02':33''

پول خوشبختی نمیاره!
تبیان

پول خوشبختی نمیاره!
قطعه طنز آمیز و خنده دار با موضوع «قابل توجه کسانی که می گویند: پول، خوشبختی نمی آورد!» برنامه رادیویی «جمعه ایرانی»
|
752 KB
|
98
|
0
|
0
0
|
01':50''

پیامهای بازورگانی
تبیان

پیامهای بازورگانی
قطعه طنز آمیز و خنده دار با موضوع «پیامهای بازورگانی درباره درمان چاقی، تبلیغ کرم کروکودیل و...» برنامه رادیویی «جمعه ایرانی»
|
1.76 MB
|
45
|
0
|
-1
0
|
04':24''

اون پنج تا
تبیان

اون پنج تا
قطعه طنز آمیز و خنده دار با موضوع «میگن جوجه شاعر جوان، چند تا از شعرهایش را برای استادش خواند!» برنامه رادیویی «جمعه ایرانی»
|
282 KB
|
20
|
0
|
0
0
|
00':41''

مزاحم تلفنی
تبیان

مزاحم تلفنی
قطعه طنز آمیز و خنده دار با موضوع «اگه بیکاری، حوصله ات سر رفته، چرا مزاحم اورژانس و آتش نشانی می شوی؟» برنامه رادیویی «جمعه ایرانی»
|
3.44 MB
|
142
|
0
|
0
0
|
08':35''

مکالمه رایگان
تبیان

مکالمه رایگان
قطعه طنز آمیز و خنده دار با موضوع «این هم نتیجه جوایز جدید مکالمات رایگان شرکتهای تلفن همراه!» برنامه رادیویی «جمعه ایرانی»
|
1.19 MB
|
86
|
0
|
0
+1
|
02':58''

کیفشو آوردم!
تبیان

کیفشو آوردم!
قطعه طنز آمیز و خنده دار با موضوع «وقتی یکی از بچه ها، مداد یکی دیگر را بر می دارد!» برنامه رادیویی «جمعه ایرانی»
|
489 KB
|
17
|
0
|
0
0
|
01':11''
ویژه شهادت امام سجاد علیه السلام