• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
مداحی های به روز 95 گنجینه صوتی

Summer 78
تبیان

Summer 78
آهنگ بی کلام «Summer 78»؛ آهنگساز: «یان تیرسن» (3:50)
|
7.04 MB
|
55124
|
4
|
-17
+43
|
03':50''

5 دقیقه در بیتلیس
تبیان

5 دقیقه در بیتلیس
موسیقی بی کلام ترکیه؛ آهنگ ساز و تنظیم کننده: «کاظم بیرلیک» شیوه اجرا: ارکستر؛ آلبوم: هفت گل ميخک (02:51)
|
2.62 MB
|
28940
|
0
|
-12
+34
|
02':51''

امروز
تبیان

امروز
موسیقی بی کلام ترکیه؛ آهنگ ساز و تنظیم کننده: «کاظم بیرلیک» شیوه اجرا: ارکستر؛ آلبوم: هفت گل ميخک (04:21)
|
4 MB
|
26255
|
0
|
-4
+17
|
04':21''

ملودی مجار
تبیان

ملودی مجار
موسیقی بی کلام مجارستان؛ آهنگ ساز: «فرانتس لیست» نوازنده: «ريچارد کلايدرمن» شیوه اجرا: ارکستر؛ آلبوم: 101 نوازنده کولی خوشحال (02:35)
|
2.38 MB
|
20626
|
0
|
-5
+7
|
02':35''

راپسودی مجار
تبیان

راپسودی مجار
موسیقی بی کلام مجارستان؛ آهنگ ساز: «فرانتس لیست» نوازنده: « ريچارد کلايدرمن» شیوه اجرا: ارکستر؛ آلبوم: 101 نوازنده کولی خوشحال (07:22)
|
6.76 MB
|
22547
|
0
|
-4
+6
|
07':22''

مشیراکافی
تبیان

مشیراکافی
موسیقی بی کلام هندی؛ آهنگ ساز: «راوی شانکار» نوازنده: «راوي شانکار: سيتار» شیوه اجرا: دونوازی؛ فرم: راگا (07:40)
|
7.04 MB
|
21897
|
0
|
-3
+7
|
07':40''

کائوسی کانشرا
تبیان

کائوسی کانشرا
موسیقی بی کلام هندی؛ آهنگ ساز: «راوی شانکار» نوازنده: «راوي شانکار: سيتار» شیوه اجرا: تکنوازی؛ فرم: راگا (04:05)
|
5.62 MB
|
18977
|
0
|
-4
+9
|
04':05''

بعد از باران
تبیان

بعد از باران
موسیقی بی کلام اسپانیا (فلامنکو)؛ آهنگ ساز و تنظیم کننده: «اوتمار ليبرت» شیوه اجرا: ارکستر؛ آلبوم: بعد از باران (04:18)
|
3.95 MB
|
31039
|
0
|
-6
+13
|
04':18''

جاده ی سوی خانه ی او
تبیان

جاده ی سوی خانه ی او
موسیقی بی کلام اسپانیا (فلامنکو)؛ آهنگ ساز و تنظیم کننده: «اوتمار ليبرت» شیوه اجرا: ارکستر؛ آلبوم: بعد از باران (04:23)
|
4.02 MB
|
19888
|
0
|
0
+2
|
04':23''

در انتظار فرو افتادن ستارگان
تبیان

در انتظار فرو افتادن ستارگان
موسیقی بی کلام اسپانیا (فلامنکو)؛ آهنگ ساز و تنظیم کننده: «اوتمار ليبرت» شیوه اجرا: ارکستر؛ آلبوم: بعد از باران (04:07)
|
3.78 MB
|
18718
|
0
|
0
+2
|
04':07''

تسلیم عشق
تبیان

تسلیم عشق
موسیقی بی کلام اسپانیا (فلامنکو)؛ آهنگ ساز و تنظیم کننده: «اوتمار ليبرت» شیوه اجرا: ارکستر؛ آلبوم: بعد از باران (04:05)
|
3.75 MB
|
20033
|
0
|
-1
+5
|
04':05''

آریحان 9
تبیان

آریحان 9
موسیقی بی کلام ارمنستان؛ آهنگ ساز و نوازنده: «آريحان: دودوک» شیوه اجرا: ارکستر؛ فرم: قطع (04:57)
|
4.54 MB
|
16120
|
0
|
-1
+3
|
04':57''

آریحان 11
تبیان

آریحان 11
موسیقی بی کلام ارمنستان؛ آهنگ ساز و نوازنده: «آريحان: دودوک» شیوه اجرا: ارکستر؛ فرم: قطع (04:46)
|
4.37 MB
|
12107
|
1
|
0
+4
|
04':46''

وجدان حکمت خانم
تبیان

وجدان حکمت خانم
موسیقی بی کلام عربی؛ آهنگ ساز: «طارق الکاشف» تنظیم کننده: «ابوبکر خیرت» شیوه اجرا: ارکستر؛ از آلبوم: وجدان حکمت خانم (02:34)
|
2.36 MB
|
15047
|
0
|
-3
+1
|
02':34''

اللقاء الثانی - قطعه 6
تبیان

اللقاء الثانی - قطعه 6
موسیقی بی کلام عربی؛ آهنگ ساز و تنظیم کننده: «عمر خيرت» شیوه اجرا: ارکستر؛ از آلبوم: اللقاء الثانی (02:17)
|
2.1 MB
|
12393
|
0
|
-3
+1
|
02':17''

اللقاء الثانی - قطعه 8
تبیان

اللقاء الثانی - قطعه 8
موسیقی بی کلام عربی؛ آهنگ ساز و تنظیم کننده: «عمر خيرت» شیوه اجرا: ارکستر؛ از آلبوم: اللقاء الثانی (03:21)
|
3.08 MB
|
10838
|
0
|
0
+3
|
03':21''

اللقاء الثانی - قطعه 9
تبیان

اللقاء الثانی - قطعه 9
موسیقی بی کلام عربی؛ آهنگ ساز و تنظیم کننده: «عمر خيرت» شیوه اجرا: ارکستر؛ از آلبوم: اللقاء الثانی (04:15)
|
3.9 MB
|
11571
|
0
|
0
+5
|
04':15''

افکار تو
تبیان

افکار تو
موسیقی بی کلام آمریکای لاتین؛ آهنگ ساز و تنظیم کننده: «اسکار لوپز» شیوه اجرا: ارکستر؛ از آلبوم: آتش خشم (04:17)
|
3.93 MB
|
16751
|
0
|
0
0
|
04':17''

گام به گام
تبیان

گام به گام
موسیقی بی کلام آمریکای لاتین؛ آهنگ ساز و تنظیم کننده: «اسکار لوپز» شیوه اجرا: ارکستر؛ از آلبوم: آتش خشم (04:21)
|
3.99 MB
|
12923
|
0
|
0
+3
|
04':21''

راهی که درآن هستم
تبیان

راهی که درآن هستم
موسیقی بی کلام آمریکای لاتین؛ آهنگ ساز و تنظیم کننده: «اسکار لوپز» شیوه اجرا: ارکستر؛ از آلبوم: آتش خشم (03:17)
|
3.02 MB
|
11237
|
0
|
0
0
|
03':17''

روح و زندگی
تبیان

روح و زندگی
موسیقی بی کلام آمریکای جنوبی؛ آهنگ ساز: «لرنزوبارسلاتا» شیوه اجرا: ارکستر؛ فرم: سازی (03:16)
|
3 MB
|
14915
|
0
|
-2
+5
|
03':14''

بلوچ
تبیان

بلوچ
موسیقی بی کلام آمریکای جنوبی؛ شیوه اجرا: ارکستر؛ فرم: سازی (02:49)
|
2.6 MB
|
6878
|
0
|
-1
0
|
02':49''

تنهایم
تبیان

تنهایم
موسیقی بی کلام آذری؛ آهنگساز و نوازنده ی بالابان:«علیحان صمدوف» نوازنده: «عليحان صمدوف» آهنگ ساز: «عليحان صمدوف» از آلبوم: همه چيز برای تو (4:40)
|
2.14 MB
|
37159
|
0
|
-7
+33
|
04':40''

گلدی بهار
تبیان

 گلدی بهار
موسیقی بی کلام محلی آذری با عنوان "گلدی بهار" آهنگساز:التفات داود بیگی (3:04)
|
1.41 MB
|
31651
|
4
|
-6
+30
|
03':03''

خوشه های گندم
تبیان

خوشه های گندم
موسیقی بی کلام "قطعه خوشه هاي گندم" تنظیم کننده:پل موریا آهنگ ساز : فولکلور روسيه (2:52)
|
1.32 MB
|
18803
|
3
|
-4
+20
|
00':00''

قایق رانان ولگا
تبیان

قایق رانان ولگا
موسیقی بی کلام "قطعه قایق رانان ولکا "از آلبوم : خوشه هاي گندم" تنظیم کننده:پل موریا آهنگ ساز : فولکلور روسيه (2:58)
|
1.36 MB
|
21720
|
34
|
-40
+152
|
00':00''

دو گیتار
تبیان

دو گیتار
موسیقی بی کلام "قطعه دوگیتار" "از آلبوم : خوشه هاي گندم" تنظیم کننده:پل موریا آهنگ ساز : فولکلور روسيه ناشر اصلی : مهر پويان نوا (3:34)
|
1.64 MB
|
6984
|
0
|
-1
+9
|
00':00''

ایبریا ، سیمپره ایبریا
تبیان

ایبریا ، سیمپره ایبریا
موسیقی بی کلام "ایبریا ، سیمپره ایبریا" "از آلبوم : خوشه هاي گندم" تنظیم کننده:پل موریا آهنگ ساز : فولکلور روسيه ناشر اصلی (3:03)
|
1.41 MB
|
4789
|
0
|
0
+1
|
03':03''

چشمان آبی
تبیان

چشمان آبی
موسیقی بی کلام " چشمان آبی " "از آلبوم : خوشه هاي گندم" تنظیم کننده:پل موریا آهنگ ساز : فولکلور روسيه (3:29)
|
1.6 MB
|
5870
|
2
|
0
+8
|
00':00''

درشکه چی تروایکا
تبیان

درشکه چی تروایکا
موسیقی بی کلام " درشکه چی تروایکا " "از آلبوم : خوشه هاي گندم" تنظیم کننده:پل موریا آهنگ ساز : فولکلور روسيه (3:08)
|
1.44 MB
|
3821
|
1
|
0
+2
|
00':00''
مسائل تربیت نوجوان