• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
خاك نشینان بهشتی
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
خاك نشینان بهشتی
سخنراني آیت الله مصباح يزدي در موضوعات «ستایش قناعت، ساده زیستی، نكوهش زیاده طلبی و ستایش بریدگی از دنیا» (20:54)
1390/9/6
2.4 MB
1061
+1 -1
20':54''
687
آدرس کد مرتبط
UserName