• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
آوازه خوان شهر قصه
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
آوازه خوان شهر قصه
كتاب گویای «آوازه خوان شهر قصه»؛ با اجرای گروه سوپر اسكوپ؛ «خیلی خیلی سال پیش توی یك ده / یه ارباب و زنش خونه ای داشتند / توی خونشون خودشون بودند و خر، چه خری! / یك خر كاری و فعال و زرنگ / اسم اون سفتر بود / صبح تا شب كار می كرد» (24:58)
1390/8/23
4.29 MB
10972
+7 -2
24':58''
8728
آدرس کد مرتبط
UserName
مسائل تربیت نوجوان