• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
خمس نداده ام
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
خمس نداده ام
پاسخ «استاد وحیدپور» به این سوال که «آیا شخصی با مالی که خمس نداده میتواند لباس احرام یا قربانی حج را بخرد؟» (2:04)
1390/8/18
852 KB
626
0 0
02':04''
177
آدرس کد مرتبط
UserName
آموزش آشپزی