• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
اهل تزکیه باشیم
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
اهل تزکیه باشیم
بیانات حضرت آیت الله «جوادی آملی» درباره اینکه «علم آموزی باید با هدف الهی باشد و اشاره به اینکه از نظر آیات الهی تزکیه بر تعلیم مقدم است با استفاده از نظرات امام خمینی(ره) در این مورد» (8:43)
1390/8/18
2 MB
2847
+1 0
08':43''
2391
آدرس کد مرتبط
UserName
مسائل تربیت نوجوان