• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
جوانی و ارتباط(1)
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
جوانی و ارتباط(1)
سخنرانی دکتر «میثاق» پیرامون «فرضیه نیاز مکمل و فرضیه شباهت که دو فرضیه در ارتباط با انتخاب در مراحل زندگی است و بیان این نکته که کدامیک از این دو روش در زندگی مناسب تر است» (04:14)
1390/8/15
999 KB
2818
+4 0
04':14''
2215
آدرس کد مرتبط
UserName
مسائل تربیت نوجوان