• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
زن و مسئولیت پذیری
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
زن و مسئولیت پذیری
سخنان دکتر «میثاق» پیرامون «نقش زنان در خانواده و جامعه چیست؟ آیا مسئولیت خانه داری از وظایف زنان می باشد یا نه؟ با اشاره به باورهای غلط در جامعه» (07:44)
1390/8/15
910 KB
1839
0 0
07':44''
1242
آدرس کد مرتبط
UserName