• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
سلام ای شهر شیخ و خواجه شیراز
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
 سلام ای شهر شیخ و خواجه شیراز
شعر « سلام ای شهر شیخ و خواجه شیراز / سلام ای مهد عشق و مدفن راز/ سلام ای قبله تقدیس و تقوا / سلام ای قلعه سیمرغ و عنقا» از دیوان اشعار مرحوم شهریار تبریزی (8:51)
1390/8/4
2.03 MB
2637
+4 0
08':51''
1562
آدرس کد مرتبط
لینک های مرتبط
UserName