• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
ویژگی های سالک
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
ویژگی های سالک
درس اخلاق حضرت آیت الله محمد شجاعی با موضوع ویژگی های سالک الی الله «سالک به سوی حق، گاهی در حال انبساط است و گاهی در حال انقباض. و هر دو، از جانب حق است» (7:17)
1390/6/8
1.67 MB
2340
+5 0
07':17''
1613
آدرس کد مرتبط
UserName