• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
نزدیک تر به خدا
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
نزدیک تر به خدا
بیانات استاد صمدی آملی درباره استعداد انسان در پیمودن مسیر سیرو سلوک و اینکه اساس دعوت انبیاء بر محور بندگی خدا بوده است و اشاره به استعداد انسان در پیمودن سیر و سلوک (14:14)
1390/5/9
3.52 MB
1721
0 0
14':14''
1488
آدرس کد مرتبط
UserName
مسائل تربیت نوجوان