• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عبادت راه تقرب
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
عبادت راه تقرب
جلسه هیجدهم؛ ادامه تفسیر آیه چهارم سوره مبارکه حمد توسط آیت الله جوادی آملی درباره «توحید عبادی و آفات آن، ویژگیهای موحدان راستین و استعانت راستین و دروغین» (33:24)
1390/5/8
3.84 MB
2146
0 0
33':24''
1937
آدرس کد مرتبط
UserName
مسائل تربیت نوجوان