• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
تهیدست
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
تهیدست
دکلمه اشعار پروین اعتصامی «دختری خرد، بمهمانی رفت/ در صف دخترکی چند، خزید/ آن یک افکند بر ابروی گره/ وین یکی جامه بیکسوی کشید» (4:00)
1390/4/16
1.4 MB
1656
0 0
04':00''
1398
آدرس کد مرتبط
لینک های مرتبط

آ +

الف +

ب +

پ +

ت +

ج- چ +

ح - خ +

د +

ذ-ر-ز +

س +

UserName
مسائل تربیت نوجوان