• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
تیره بخت
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
تیره بخت
دکلمه اشعار پروین اعتصامی «دختری خرد، شکایت سر کرد/ که مرا حادثه بی مادر کرد/ دیگری آمد و در خانه نشست/ صحبت از رسم و ره دیگر کرد» (4:02)
1390/4/16
990 KB
1410
+1 0
04':02''
1100
آدرس کد مرتبط
لینک های مرتبط

آ +

الف +

ب +

پ +

ت +

ج- چ +

ح - خ +

د +

ذ-ر-ز +

س +

UserName