• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
گل بی عیب
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
گل بی عیب
دکلمه اشعار پروین اعتصامی «بلبلی گفت سحر با گل سرخ/ کاینهمه خار بگرد تو چراست/ گل خشبوی و نکوئی چو ترا/ همنشین بودن با خار خطاست» (3:10)
1390/4/15
1.09 MB
1069
0 -1
03':10''
840
آدرس کد مرتبط
لینک های مرتبط

آ +

الف +

ب +

پ +

ت +

ج- چ +

ح - خ +

د +

ذ-ر-ز +

س +

UserName