• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
مست و هوشیار
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
مست و هوشیار
دکلمه اشعار پروین اعتصامی «محتسب، مستی به ره دید و گریبانش گرفت/ مست گفت ای دوست، این پیراهن است، افسار نیست/ گفت: مستی، زان سبب افتان و خیزان میروی/ گفت: جرم راه رفتن نیست، ره هموار نیست» (1:46)
1390/4/15
629 KB
2614
+6 -3
01':46''
1613
آدرس کد مرتبط
لینک های مرتبط

آ +

الف +

ب +

پ +

ت +

ج- چ +

ح - خ +

د +

ذ-ر-ز +

س +

UserName