• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
نا اهل
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
نا اهل
دکلمه اشعار پروین اعتصامی «نوگلی، روزگاری ز شورستان دمید/ خار، آن گل دید و روی در هم کشید/ کز چه روئیدی به پیش پای ما/ تنگ کردی بی ضرورت، جای ما» (3:01)
1390/4/15
1.04 MB
773
0 0
03':01''
569
آدرس کد مرتبط
لینک های مرتبط

آ +

الف +

ب +

پ +

ت +

ج- چ +

ح - خ +

د +

ذ-ر-ز +

س +

UserName