• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
علي علي علي جان
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
علي علي علي جان
مدح حضرت علي باصداي حسن خلج «علي علي علي جان/ شهي که از علو شان ثناي او خدا کند/ دگر مديحه ذات او چگونه ماسوا کند/ سزد که او به نطق خود ثناي خود ادا کند/ که آگه از علي نبوده هيچ کس به جز علي» (3:11)
1390/3/25
1.46 MB
2152
+1 -2
03':11''
1376
آدرس کد مرتبط
UserName