• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
ازدواج نمی کنم!
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
ازدواج نمی کنم!
تا خوشبختي راهي نيست" برنامه ای است بر اساس بازسازی مشاوره های مستند روانشناختی با کارشناسی دکتر "ابراهيم ميثاق" /در این قسمت به مشکل شخصی که بخاطر خانواده اش ازدواج نمی کرد پرداخته شده است (14:15)
1390/3/8
4.9 MB
9820
+15 -3
14':15''
7580
آدرس کد مرتبط
UserName