• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
لذت حقیقی
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
لذت حقیقی
جلسه ششم ااز سلسله مباحث رابطه علم و دین، شرح نامه عرفانی ابن سینا به ابو سعید ابوالخیرتوسط استاد سید علی طباطبائی « لذات انسانی سیری در عوالم سیرسلوک» (25:04)
1390/2/20
4.31 MB
1331
+1 0
25':04''
912
آدرس کد مرتبط
UserName