• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
راه های بندگی خدا
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
راه های بندگی خدا
سخنان حاج آفا تهرانی درباره «راه های بندگی خدا، شناخت خدا ، خود شناسی راه رسیدن به خدا شناسی، ارتباط انسان با خدا عامل حیات حقیقی در عالم و اشاره به اختیار انسان برای اطاعت یا عصیان الهی» (16:16)
1390/1/27
1.87 MB
3495
+1 0
16':16''
1712
آدرس کد مرتبط
UserName
آموزش آشپزی