• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
مناجاتنامه(1)
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
مناجاتنامه(1)
بخش اول کتاب صوتی «مناجاتنامه خواجه عبدالله انصاری»؛ شرح حال پیر هرات و برخی از ابیات وی. تهیه شده در مرکز مشاوره دانشجویان نابینای دانشگاه اصفهان (13:30)
1389/12/26
2.32 MB
12053
+10 -4
13':30''
9643
آدرس کد مرتبط
UserName