• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
مناجاتنامه(3)
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
مناجاتنامه(3)
بخش سوم کتاب صوتی «مناجاتنامه خواجه عبدالله انصاری»؛ الهی! ما را بر اين درگاه همه نياز روزی بود كه قطره ای از آن شراب بر دل ما ريزی ، تا كي ما را بر آب و آتش بر هم آميزی؟ ... تا ...ﺧـــﺪاوندا در ﺣﺎﺟﺖ ﮐﺴﯽ ﻧﻈــﺮ ﮐﻦ ﮐﻪ او ﺗﻮ را ﻳﮏ ﺣﺎﺟﺖ ﺑﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ (14:49)
1389/12/26
2.55 MB
7140
+1 -2
14':49''
6120
آدرس کد مرتبط
UserName