• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
مناجاتنامه(5)
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
مناجاتنامه(5)
بخش پنجم کتاب صوتی «مناجاتنامه خواجه عبدالله انصاری»؛ الهی! تو به یاد خودی و من به یاد تووتو بر خواست خودی و من بر نهاد تو ... تا ...ای مهربان فریادرس، عزیز آن کس کش با تو یک نفس، ای همه تو و بس، با تو هرگز کی پدید آید کس. (14:57)
1389/12/26
2.57 MB
7275
+3 0
14':57''
6437
آدرس کد مرتبط
UserName