• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
مناجاتنامه(7)
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
مناجاتنامه(7)
بخش هفتم کتاب صوتی «مناجاتنامه خواجه عبدالله انصاری»؛ الهی! ترا بر که حق است که جز ز تو نیست، از چه کسی نشان که حق و حقیقت یکیست، من بماندم بر یک نظاره، خود نظاره گشتم یکباره، در میدان نظاره ام سواره... تا ...الهی صبر تو خواستی من نخواستم، نظر لطف یافتم چون از خواب برخاستم. (13:59)
1389/12/26
2.41 MB
5212
0 -1
13':59''
4411
آدرس کد مرتبط
UserName
آموزش آشپزی