• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
مجلس اغیار
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
مجلس اغیار
شعر «گفتی تو هم به مجلس اغیار می روی» از دیوان اشعار مرحوم شهریار تبریزی (2:30)
1389/12/24
592 KB
1030
0 0
02':30''
570
آدرس کد مرتبط
لینک های مرتبط
UserName