• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
بدبین نباش
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
بدبین نباش
فرمایشات استاد اخلاق مجتهدی تهرانی درباره نوع برخورد و تعامل با مردم و تعامل با نفس (02:28)
1389/12/7
293 KB
3194
+2 0
02':28''
2125
آدرس کد مرتبط
UserName
مسائل تربیت نوجوان