• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
رضاخان و سرباز ترسو
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
رضاخان و سرباز ترسو
نقل داستانی توسط استاد مجتهدی تهرانی درباره رضاخان و سربازی که از ترس او جواب سوال را اشتباهی گفت و اینطور به او توهین کرد (01:32)
1389/12/7
185 KB
2593
+1 0
01':32''
1632
آدرس کد مرتبط
UserName
آموزش آشپزی