• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
كارها دست خداست
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
كارها دست خداست
موعظه ای از حاج آقا مجتهدی تهرانی درباره توجه به خدا و اینكه خدا در همه كارها دست ما را می گیرد (00:32)
1389/12/6
67 KB
1205
+3 0
00':32''
826
آدرس کد مرتبط
UserName
مسائل تربیت نوجوان