• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
تبیین عقل برهانی
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
 تبیین عقل برهانی
توضیحات حکیم متأله حضرت استاد جوادی آملی با عنوان «تفاوت عقل برهانی با امور عقلائی و اینکه آیا لزومی دارد که تعالیم دینی با امور عقلائی سازگار باشد یا نه؟ » (05:51)
1389/11/19
688 KB
1032
0 0
05':51''
490
آدرس کد مرتبط
UserName
مسائل تربیت نوجوان