• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
حکمت نظری و حکمت عملی
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
حکمت نظری و حکمت عملی
توضيحات حضرت آیت الله جوادي آملي پيرامون «تأثیر پذیری عقل از مسائل و بیان این مطلب که آیا زمینه های روان شناختی و جامعه شناختی در جهت گیری عقل تأثیر دارد یا نه؟» (11:19)
1389/11/19
1.3 MB
1530
0 -2
11':19''
566
آدرس کد مرتبط
UserName
مسائل تربیت نوجوان