• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
رسالت عارف در عالم
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
رسالت عارف در عالم
در محضر حکیم متأله حضرت استاد جوادی آملی با عنوان «موضوع و محمول در عرفان نظری و عملی و تفاوت بین این دو و اشاره به اینکه راه حقیقت عرفان قابل انتقال نیست و بیانی در نحوه انتقال عرفان از طریق برهان» (17:34)
1389/11/19
2.02 MB
739
0 -1
17':37''
521
آدرس کد مرتبط
UserName
مسائل تربیت نوجوان