• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
صوفیه و شریعت
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
صوفیه و شریعت
در محضر حکیم متأله حضرت استاد جوادی آملی با عنوان «تعالیم صوفیه در قرون گذشته و اینکه آیا دستورات خاص صوفیه آیا با شریعت تعارض دارد یا نه؟ و اشاره به بیان فلسفه وجودی ابلیس در عالم در بیانات عرفاء و تحلیل آن» (15:39)
1389/11/19
1.8 MB
791
0 0
15':39''
550
آدرس کد مرتبط
UserName
مسائل تربیت نوجوان