• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
آیا ساعات سعد و نحس داریم یا نه؟
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
آیا ساعات سعد و نحس داریم یا نه؟
صحبتهای استاد، آیت الله ناصری درباره سعد و نحس بودن ایام «ایامی وجود دارد که به اصطلاح "منحوس" و"مسعود" می باشد و باید برای اقدام به کارهای غالباً مهمتر و حساس تر از این ایام آگاه شد.چنانچه در این ایام کاری به قصد خیر نیز انجام شود خدای ناکرده نتیجه ای معکوس خواهد داشت .هر طالع در ماه چند روز قمر در عقرب و نحس می باشد و در این ایام نباید به کارهایی مهم مانند سفر و ازدواج و غیره دست زد» (30:07)
1389/10/16
3.44 MB
2356
+2 0
950
آدرس کد مرتبط
UserName
مسائل تربیت نوجوان