• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
شکوه ها داشت به قبر شه دین زینب نالا
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
شکوه ها داشت به قبر شه دین زینب نالا
نوحه خوانی در بوشهر اجرا:جهان بخش کردی زاده(بخشو) «شیعیان گشته عیان ماتم سالار شهیدان؛ همه زن های ستم دیده همه گریان و پریشان» (5:12)
1390/10/7
2.37 MB
30195
+60 -29
05':12''
27321
آدرس کد مرتبط
UserName
آموزش آشپزی