• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
تبسم نگاه
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
تبسم نگاه
قطعه «صبح روشن جلوه گر شد از کرانه؛مهر تابان چهره بر گشود» خواننده:اسفندیار قره باغی آهنگ ساز : فيروز برنجان شاعر : حميد سبزواری از آثار دهه 60 (3:35)
1389/9/5
1.65 MB
1306
0 0
465
آدرس کد مرتبط
UserName
مسائل تربیت نوجوان