• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
صوت به عنوان موج طولي
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
صوت به عنوان موج طولي
صوت به عنوان موج طولي
1389/8/18
81 KB
19
0 -1
0
صوت به عنوان موج طولي صوت به عنوان موج طولي
آدرس کد مرتبط
لینک های مرتبط
UserName