• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عصر طبیعت گرایی(2)
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
عصر طبیعت گرایی(2)
بخش دوم از جلسه چهارم سلسله دروس غرب شناسی استراتژیک دکتر حسن عباسی «تالس و بنیان همه چیز را آب دانستن، پارمنیدس، هراکلیوس،دموکریتوس؛ ماتریالیسم اول، اتمیسم، فیزیولوژیسم» (49:22)
1389/8/1
5.66 MB
809
0 0
333
آدرس کد مرتبط
UserName