• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عصر خرافه گرایی(1)
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
عصر خرافه گرایی(1)
بخش اول از جلسه دوم سلسله دروس غرب شناسی استراتژیک دکتر حسن عباسی با موضوعات« معرفت، مبنای طیف شناسی ادوار فرهنگی ؛ بررسی دیدگاه ویکو ؛ خرافه، جادو، توتم و.. در غرب نخستین» (49:18)
1389/8/1
5.65 MB
1019
0 -1
356
آدرس کد مرتبط
UserName
مسائل تربیت نوجوان