• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عصر خرد گرایی(2)
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
عصر خرد گرایی(2)
بخش دوم از جلسه پنجم سلسله دروس غرب شناسی استراتژیک دکتر حسن عباسی با موضوعات «سوفسطائیان ؛ اومانیسم اول ؛ تصرف آتن به وسیله خشایار شاه ؛ شکست خشایار و تبدیل اتن به کانون اولیه تمدن غرب» (47:59)
1389/7/29
5.5 MB
874
0 0
294
آدرس کد مرتبط
UserName