• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عصر مدرن"جهان دکارت"(1)
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
عصر مدرن"جهان دکارت"(1)
بخش اول جلسه چهاردهم از سلسله دروس غرب شناسی استراتژیک دکتر حسن عباسی «دکارت ؛ دوآلیسم ذهن و عین (سوبژکتیویته - آبژکتیویته) ؛ کوجیتوئیسم ؛ راسیونالیسم» (38:52)
1389/7/29
4.45 MB
516
0 0
186
آدرس کد مرتبط
UserName
ویژه شهادت امام سجاد علیه السلام