• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عصر مدرن"جهان دکارت"(2)
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
عصر مدرن"جهان دکارت"(2)
بخش دوم جلسه چهاردهم از سلسله دروس غرب شناسی استراتژیک دکتر حسن عباسی «دکارت ؛ دوآلیسم ذهن و عین (سوبژکتیویته - آبژکتیویته) ؛ کوجیتوئیسم ؛ راسیونالیسم» (37:54)
1389/7/29
4.34 MB
467
0 0
179
آدرس کد مرتبط
UserName
آموزش آشپزی