• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
انتقال از سنت به مدرنیسم(1)
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
انتقال از سنت به مدرنیسم(1)
بخش اول جلسه پانزدهم از سلسله دروس غرب شناسی استراتژیک دکتر حسن عباسی «دکارت و شک روشمند ؛ مؤلفه‌های نه گانه علم‌گرایی (ساینتیسیسم): راسیونالیسم، پوزیتیویسم، آمپریسیسم، ترمینولوژی، متدولوژی، اپیدمیولوژی، مدرنیته، مدرنیسم، مدرنیزاسیون» (41:44)
1389/7/29
4.78 MB
584
0 0
218
آدرس کد مرتبط
UserName
مسائل تربیت نوجوان