• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
جهان فرانسیس فوکویاما(2)
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
جهان فرانسیس فوکویاما(2)
بخش دوم از جلسه بیست وسه از سلسله دروس غرب شناسی استراتژیک دکتر حسن عباسی «پایان تاریخ: شکست فاشیسم، نازیسم و مارکسیسم توسط لیبرال دموکراسی!؟ ؛ پایان غرب، پایان نظم (فروپاشی سرمایه گذاری اجتماعی غرب)» (24:54)
1389/7/29
2.86 MB
587
0 0
165
آدرس کد مرتبط
UserName
ویژه شهادت امام سجاد علیه السلام