• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
نیل به گزلشاف(1)
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
نیل به گزلشاف(1)
بخش اول از جلسه بیست وهشتم از سلسله دروس غرب شناسی استراتژیک دکتر حسن عباسی «گمینشافت ؛ گزشافت ؛ اجتماع ؛ جامعه ؛ انتقال از اجتماع به جامعه ؛ انتقال از گمینشافت به گزشافت» (43:19)
1389/7/29
4.96 MB
417
+1 -1
130
آدرس کد مرتبط
UserName